Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

Vägröjning 2022
lördag 12 november

Vägröjning lördag den 12 november, kl 10.00 vid transformatorn. Rensning av buskar och sly utefter diken och vägren. Ta med arbetsredskap.
Välkomna!


Inbetalning av medlemsavgiften till postgirokonto: 49 20 39-3 ska ske senast före oktober månads utgång.

OBS! Tänk på hastigheten MAX 30 KM/TIM !!!
Vi som bor längs vägen vill också kunna gå och cykla på den
och även lekande barn kan dyka upp på vägen.
Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 km !!!

                                             
 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Ekonomiredogörelse 21/22
Verksamhetsberättelse 2022

Kallelse/dagordning 2022
Protokollet 2022