Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

 

Vi hälsar Thina välkommen som vår nya sekreterare

Efter 38 år som sekreterare i föreningen TACKAR vi Sven Alvàn för ett gott samarbete och ett väl genomfört sekreterarjobb! Som ny sekreterare valdes Christina (Thina) Björklund.

Inbetalning av medlemsavgiften till postgirokonto: 49 20 39-3 ska ske senast före oktober månads utgång.

OBS! MAX 30 KM/TIM !! Vi som bor utefter vägen vill också kunna gå på den. Vi har också lekande barn som kan dyka upp på vägen. Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 !!!! 
                                             
 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Ekonomiredogörelse 20/21
Avgifter 2021

Kallelse 2021
Protokollet 2020