Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

 

Röjdag 7/11, kl 10:00!

Lördag den 7 november har vi röjningsdag med möte vid "tranformatorn". Vi behöver rensa sly i diken och ta bort grenar som hänger ut över vägen upp till en höjd av 4,80 meter over mark.
Väl mött den 7 november!
Styrelsen hälsar er varmt välkomna!
 
Inbetalning av medlemsavgiften till postgirokonto: 49 20 39-3 ska ske senast före oktober månads utgång.

OBS! MAX 30 KM/TIM !! Vi som bor utefter vägen vill också kunna gå på den. Vi har också lekande barn som kan dyka upp på vägen. Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 !!!! 
                                             
 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Ekonomiredogörelse 19/20
Avgifter 2019

Kallelse 2020