Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

 

Vägarbeten!

Nu har sommaren kommit och Parkuddsvägen och Släktvägen få ett mer omfattande underhåll enligt underhållsplan. Även maskinell dikesrensning är är utförd. 
Markägare som har sidovägtrummor i anslutning till Parkuddsvägen och Släktvägen, ombesörjer själv rensning av dessa. 
 
Inbetalning av medlemsavgiften till postgirokonto: 49 20 39-3.

OBS! MAX 30 KM/TIM !! Vi som bor utefter vägen vill också kunna gå på den. Vi har också lekande barn som kan dyka upp på vägen. Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 !!!! 
                                             
 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Protokoll 2019

Ekonomiredogörelse 2018 Avgifter 2019
Kallelse 2019