Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

 

Årsstämma 27 augusti 13.00

Ordinarie stämma hålls lördagen 27 augusti 2022, kl 13.00, hos Olle Brobergs sommarbostad.
Välkomna!


Inbetalning av medlemsavgiften till postgirokonto: 49 20 39-3 ska ske senast före oktober månads utgång.

OBS! MAX 30 KM/TIM !! Vi som bor utefter vägen vill också kunna gå på den. Vi har också lekande barn som kan dyka upp på vägen. Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 !!!! 
                                             
 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Ekonomiredogörelse 21/22
Verksamhetsberättelse 2022

Kallelse/dagordning 2022
Protokollet