Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

 

Röjning efter stormen Alfrida

Ett stort tack till alla som hjälpte till att röja upp vägen så den blev framkomlig.
Markägare med stormfällen ombedes att röja sina marker innan sommare för att minimera riksken olika skadeangrepp, ex granbarksborren.


OBS! MAX 30 KM/TIM !! Vi som bor utefter vägen vill också kunna gå på den. Vi har också lekande barn som kan dyka upp på vägen. Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 !!!! 
                                             
Styrelsen önskar alla och varm vinter och en tidig vår!


 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Protokoll 2018

Ekonomiredogörelse 2018 Avgifter 2018