Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

 

Rörningsdag 16 nov. kl 10.00

Röjningsdag genomföras lördagen den 16 november 2019  kl 10.00.
Samling sker vid transformatorn. 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

Inbetalning av medlemsavgiften till postgirokonto: 49 20 39-3.

OBS! MAX 30 KM/TIM !! Vi som bor utefter vägen vill också kunna gå på den. Vi har också lekande barn som kan dyka upp på vägen. Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 !!!! 
                                             
 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Protokoll 2019

Ekonomiredogörelse 2018 Avgifter 2019
Kallelse 2019