Parkuddens Vägsamfällighet

På Blidö med Oxhalsös ostligaste del ligger Parkudden, alldeles norr om Bromskär. Parkuddens vägsamfällighet bildades 1968 och är sedan dess anslutningsvägen till Bromskärsvägen för området. Anslutningsvägar till Parkuddsvägen är Släktvägen, Sundbergs väg och Stenhuggarörsvägen. 

 

Stämma 29/8, kl 14:00!

Kallalse till Föreningsstämman 2020, lördagen den 29 augusti, kl 14:00 hos Olle Broberg, i slutet av Parkuddsvägen. I coronatider har vi med den skrifliga kallelsen bifogat en fullmakt så röstning kan genomföras via ombud. Mötet blir utomhus, oavsett väder.
Styrelsen hälsar er varmt välkomna!
 
Inbetalning av medlemsavgiften till postgirokonto: 49 20 39-3 ska ske senast före oktober månads utgång.

OBS! MAX 30 KM/TIM !! Vi som bor utefter vägen vill också kunna gå på den. Vi har också lekande barn som kan dyka upp på vägen. Respektera oss och kör försiktigt, MAX 30 !!!! 
                                             
 

AKTUELLT!

Under fliken "Medlemssidor / Aktuella handlingar" finner du:

Ekonomiredogörelse 19/20
Avgifter 2019

Kallelse 2020