Aktiviteter

Juli

 Styrelsemöte

Augusti  Årsstämma

September

 Höstunderhåll
Oktober  Röjningsdag
November  Vinterunderhåll
December  
Januari  
Februari  
Mars  
April  Styrelsemöte
Maj  Sommarunderhåll
Juni  Motioner