Föreningsfakta

  • Vägen förättades 1967-68 enligt 1939 års lag om enskilda vägar.
  • Parkuddens vägsamfällighet bildades 2 december 1968.
  • Stadgeändringar enligt 1998 års anläggningslag, 2000.
  • Skatteverkets organisationsnummer, 717906-2281
  • Uppbär Trafikverket dríftsbidrag sedan 2002.
  • Trafikverkets registrerade vägnummer 10810
  • Medlem i REV, 2001.
  • Postgirokonto: 49 20 39-3