Styrelsen

Ordförande

Namn - Olle Broberg

E-post - olle.broberg@obvision.se

Mobil - 073-849 78 80

Adress - Skytteholmsvägen 20, 171 44 Solna

Kassör

Namn -Torsten Sollerbrant

E-post - tosten.sollerbrant@hotmail.com

Telefon - 070-611 50 63

Adress - Södervägen 72, 183 64 Täby

Sekreterare

Namn -Sven Alvàn

E-post - sven.alvan@telia.com

Telefon - 070 - 290 21 72

Adress - Stormästarvägen 5A, 181 44  LIDINGÖ

Suppleanter

Lennart Gustavsson, Parkuddsvägen 35, 760 17  BLIDÖ

Ole Hellqvist, Släktvägen 3, 760 17 BLIDÖ

Staffan Nordin, Bergdalsvägen 37, 132 41  SALTSJÖ-BOO

 

Kontakta styrelsen